MASTERS IN MANIFOLD SOLUTIONS

 

Disclaimer

Site Disclaimer (English)

Every effort is made to provide accurate information on this web site. However Multi Instruments Instrumentation, nor any of its employees, makes any warranty of any kind about the quality or correctness of the information included on this site. Multi Instruments Manufacturing will not be liable for any damages of any kind arising from the use of this site.

Comments sent by e-mail.
You are invited to provide us with your personal comments or questions in an e-mail, directed to our webmaster, by click here.

We use this information to improve the content of this site or to respond to your request. If other employees may be better able to answer your request it your message may be forwarded to such an employee.
We do not share our e-mail with any outside organizations.

Site Disclaimer (Nederlands)

Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Multi Instruments Instrumentation garandeert echter niet dat alle informatie op deze site geen onjuistheden of fouten bevat. Multi Instruments Manufacturing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

Reacties per e-mail.
Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende deze site of Multi Instruments Manufacturing verzoeken wij u deze via een e-mail te richten aan onze webmaster door hier te klikken.

Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van deze site te verbeteren, of om uw vragen te beantwoorden. Indien andere medewerkers uw vraag beter kunnen beantwoorden kan uw bericht aan die medewerker worden doorgezonden.
Onze e-mail wordt niet gedeeld met externe organisaties.

 
print sitemap